Skogen

Skogsbruket omfattar idag ca 1500 hektar egen skogsmark och bedrivs i egen regi.

Vi har egen gallringsskördare med utbytbara aggregat för rundvirke och träddelar samt en mindre skotare.

Timmer och massaved levereras vid väg till industrin, träddelar och rötved flisar vi själv direkt i containrar och levererar med vår lastbil direkt till kund.


Virke för eget bruk sågar vi på gårdens såg.

Slutavverkningtjänster och plantering köps mestaldels in utifrån medan all service och nyggnad av skogsmarkens vägnät och markanläggningar utförs med de egna maskinerna i Schakt & Transport.


Skogsmarken ligger runt Nästsjön mellan byarna Brana och Brynje samt i Bringåsen, Kläppe, Sjör och Mo.

Jakten på marken bedrivs i eget licensområde kallat Nästsjöns jaktmark.


Maskinerna

Skördaren: Timberjack 870B fyrhjulig med 9 meters kran. Timberjack 746c rundvirkesaggregat och Bracke C16 träddelsaggregat.


Skotaren: Timberjack 1110 Åtthjulig med 7,2 meters kran. Har även hydraulik för klipp och fällgripsåg.


Flishugg: TS 1200 för koppling på trepunkt på jordbrukstraktor. Vi har byggt på med en Åkerströms radiostyrning och en varvtalsvakt för inmatningen av egen konstruktion. Vi drar den med gårdens traktorer, i dagsläget John Deere 6155 (155hk).

När vi flisar ute i skogen flisar vi direkt i våra 36m3 lastväxlarcontainrar och matar med skotaren för att slippa ha en egen kran på huggen.


Vi förser våra egna två 80kw´s flispannor med flis

Selanders Jord & Skogsbruk        Mo 160, 836 91 LIT                 070 586 0156                      selandersjordochskog@gmail.com