Schakt & Transport

Schakt & Transport

Med en bred maskinpark utför vi det mesta inom anläggning och anläggningstranporter åt såväl privatpersoner som företag.

Spindeln i nätet är vår lastbil, med den transporterar vi maskinerna och allt material som behövs.

Med egen lastbil har vi bättre kontroll över projekten och vi kan planera bort onödiga väntetider vilket gynnar kunderna i slutändan.

Lastbilen är en fyraxlig 32 tons lastväxlare, till den har vi ett treaxligt 30 tons lastväxlarsläp med tipp.

Detta sammanräknat innebär en möjlig nettolastvikt på drygt 37 ton.


Vi har följande maskiner

Caterpillar 312c 16ton bandgrävare med rotortilt, skopor och sorteringsgrip.

Caterpillar 924k 12,9ton hjullastare med skopor, 4m vikplog, hydraulgafflar och slagkraft buskröjare.

Caterpillar TH360B 9,4ton teleskoplastare med 13,5meter lyfthöjd.

Case1150E ca 14ton bandschaktare med riv.

TESAB RK623s mobilt krossverk för krossning av t.ex skogsbilvägsgrus på kunds egen täkt.

PowerScreen Turbo Chieftain 1200 mobilt sorteringsverk för sortering av grus, jord mm.

Vi har även laserutrustning med maskinmottagare för dom projekt som behöver det.


Grus och jord

Vi levererar bergkross, naturgrus, matjord och sand. Oavsett om ni behöver en halv kubik sand till en sandlåda eller om ni behöver flera tusen ton spridet på en väg så kan vi ordna det.

Beroende på vad ni vill ha och vart så hämtar vi i en täkt som gör att totalpriset blir så lågt som möjligt.

Matjord blandar och sorterar vi själva och kan erbjuda krossning och sortering av väggrus i kunds egen täkt för att reducera transport och materialkostnader.

.

Är du osäker på vilket material du behöver hjälper vi dig med tips.

Har du några funderingar? Ring 070 259 1642


Transporter

Vi har trafiktillstånd och får därför stå till allmännhetens förfogande.

Vi transporterar allt som går att lasta på bilen och släpet. Vi har containrar, grusflak och maskinflak.

Stordelen av uppdragen består av maskintransporter och anläggningstransporter.


Maskintransporterna är väldigt varierande allt från grävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer till jordbrukstraktorer & redskap, mindre skogsmaskiner typ Vimek, skogsvagnar, kranar mm. mm.

Eftersom vi har vana av de flesta jordbruks och entreprenadmaskiner kan vi lasta och flytta de flesta maskiner själv utan att kunden behöver vara på plats vilket ofta är uppskattat.


Anläggningstranporterna

Mycket av anläggningstransporterna kretsar runt dom egna maskinerna, grus eller sorterad matjord som behövs eller schaktmassor som ska bort. En annan stor del är väggrusning, vi grusar mest skogsbilväg men allt annat såsom byvägar, gårdsplaner och infarter.

En lika stor del är rena grus och matjordsleveranser stora som små, vi är lika tacksam för allihop.


Jordbrukstransporter

Den tredje större delen av transporterna är inom jordbruksnäringen både i det egna jordbruket och åt andra. Vi flyttar fastgödsel när avstånden blir för stora för att köra direkt med traktor och spridare, vi kan lösa allt från lastningen på gården till spridningen på åkern.

Sen kör vi en del grönfoder i container också.


I övrigt lastar vi som sades tidigare allt som går att lasta på en bil. Byggmaterial, flis, spån, rivningsvirke, skrot, bilar, maskindelar mm.

Det mesta utförs inom länet men ibland kan det bli längre turer också.


Skulle vi inte ha resuserna för just ditt uppdrag hjälper vi dig självklart komma i kontakt med nån som har det!


Schaktentreprenad

Vi har haft grävmaskinsentreprenad och brutit skogsbilvägar sedan början på 80-talet men vi har även vana av grundschakter för villor, garage, djurstallar, ridplaner, avlopp, tomtanläggningar, planer, dikning, bärgningar, grävmaskinsmarkberedning mm.


Bandschaktaren används på lämpliga projekt som nybrytning av drivningsvägar, myrvägar, justering av skogsbilvägar, anläggning av planer, upptagning / plogning av skogsbilvägar och som komplement till grävaren.


Hjullastaren är det senast tillskottet med allt vad det innebär. Lastningar och lossning, snöplogning, materialförflyttning, mindre justeringsjobb och gruslastning.

Till den har vi även en Slagkraft buskröjare med stora motorpaketet och en 150cm slaga. Vi slår främst skogsbilvägar.


Har du nåt du behöver ha gjort men är osäker på hur eller vad det kan kosta? Ring oss! 070 586 0156 eller 070 259 1642


Bärgning av Valmet 895 markberedare med grävmaskin en natt i Kolåsen

Uppe på fast mark efter en lyckad bärgningNybruten vändplan på en gammal planbrytning vi breddat.

Här hackas det gräs i Olden och vi transporterar det hem till kundens gård i container.

Grusning i Brevåg, lastning med egen traktor

Transport ströbädd

Justering och kantskärning av en skogsbilväg som vi grusade senare

Buskröjning/kantklippning i Brynje

Här gör vi en vändplan efter en myrfyll. Här använde vi både grävmaskin och bandtraktor

Grävmaskinstransport i Oviken

Rivning av gammal ladugård

Snöplogning med vår Cat 924K och 4m vikplog

Selanders Jord & Skogsbruk        Mo 160, 836 91 LIT                 070 586 0156                      selandersjordochskog@gmail.com