Jordbruket

På gården bedrivs idag ekologisk köttproduktion med ett sextiotal dikor plus rekrytering och kalvar, av rasen Charolais samt en fårbesättning på cirka 80 tackor av Svea och Gottlandsras.

Till detta brukar vi ca 300 hektar åkermark varav 100 hektar egen areal. Jordbruksmarken ligger i Mo och grannbyarna: Böle, Palleråsen, Åsen, Kläppe, Sjör och Bringåsen.

På markerna odlar och skördar vi egologisk vall samt grönfoder. En del av arealen betas av djuren.


Vi utför även viss jordbruksentreprenad, såsom fastgödselspridning och rundbalspressning.

Vi transporterar fastgödsel, ensilage och rundbalsplast mm. åt kunder med vår lastbil, det går att läsa mer om det under Schakt & Transport.Charolaisbesättningen kommer beskrivas närmare här.Maskinparken

I dagsläget har vi följande maskinpark varav nåt redskap i sammarbete med några få andra.

Två stycken John Deere 6920 traktorer på strax över 150hk, en med lastare och en med frontlyft.


Jordbearbetning och sådd

3,8m tung tallriksharv från Väderstad.

6m slättharv med crosskill, Väderstad.

Tive 2004 såjet.

6m vält, Väderstad.

Samson SP15 fastgödselspridare.


Vallskörd och grönytemaskiner

4,5m slåttermaskin, John Deere.

McHale Fusion 2, kombipress.

3,2m betesputs.


Övrigt

18m3 dumpervagn med 700 Twinhjul.

4-axlat flissläp som vi kör rundbal med.


Selanders Jord & Skogsbruk        Mo 160, 836 91 LIT                 070 586 0156                      selandersjordochskog@gmail.com